DỰ ÁN ĐANG PHÂN PHỐI

Chung cư B2.1 HH03

  58m-79 m2

  2 – 3 P 

  2 – 3 PN

GIÁ TỪ 600tr

Chung cư B1.3 HH03

  46 – 90 m2

  1 – 3 P 

  1 – 3 PN

GIÁ TỪ 600tr

Liền kề Thanh Hà

  75-150 m2

  1 – 2 P 

  5 – 8 PN

GIÁ 15tr/ m2

Biệt thự Thanh Hà

175 – 500 m2

  1 – 2 P 

  2 – 4 PN

GIÁ 15tr/ m2

THÔNG TIN DỰ ÁN

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT

NGÂN HÀNG ĐỐI TÁC

DỰ ÁN ĐANG PHÂN PHỐI

Chung cư B2.1 HH03

  43 – 110 m2

  1 – 2 P 

  2 – 4 PN

GIÁ TỪ 600tr

Chung cư B1.3 HH03

  43 – 110 m2

  1 – 2 P 

  2 – 4 PN

GIÁ TỪ 600tr

Liền kề Thanh Hà

  70 – 130 m2

  2 – 4 P 

  2 – 4 PN

GIÁ 15tr/ m2

Biệt thự Thanh Hà

175 – 500 m2

  1 – 2 P 

  2 – 4 PN

GIÁ 15tr/ m2

THÔNG TIN DỰ ÁN

NGÂN HÀNG ĐỐI TÁC

DỰ ÁN ĐANG PHÂN PHỐI

Chung cư B2.1 HH03

  43 – 110 m2

  1 – 2 P 

  2 – 4 PN

GIÁ TỪ
500 TR

Chung cư B2.1 HH03

  43 – 110 m2

  1 – 2 P 

  2 – 4 PN

GIÁ TỪ 2,5 TỶ

Liền kề Thanh Hà

  72 – 130 m2

  2 – 4 P 

  2 – 4 PN

GIÁ TỪ 2,5 TỶ

Chung cư B2.1 HH03

  43 – 110 m2

  1 – 2 P 

  2 – 4 PN

GIÁ TỪ 2,5 TỶ

THÔNG TIN DỰ ÁN

NGÂN HÀNG ĐỐI TÁC